pasture

 • 21pasture — 1. noun /ˈpɑːstjə,ˈpɑːstʃə/ a) land on which cattle can be kept for feeding. Ne euer is he wont on ought to feed, / But toades and frogs, his pasture poysonous [...]. b) Ground covered with grass or herbage, used or suitable for the grazing of… …

  Wiktionary

 • 22pasture — noun Pasture is used before these nouns: ↑land Pasture is used after these nouns: ↑cow, ↑mountain, ↑sheep …

  Collocations dictionary

 • 23pasture — Synonyms and related words: appetite, arable land, barley, barnyard, barton, batten upon, bird seed, board, bran, bread, browse, campo, cannibalism, carnivorism, carnivority, carnivorousness, cat food, cattle ranch, chewing, chicken farm, chicken …

  Moby Thesaurus

 • 24pasture — noun 1》 land covered mainly with grass, suitable for grazing cattle or sheep. 2》 grass and herbage growing on such land. verb put (animals) to graze in a pasture. Phrases pastures new somewhere offering new opportunities. [suggested by ‘Tomorrow… …

  English new terms dictionary

 • 25pasture — I. n. 1. Herbage, herbs, pasturage, grass. 2. Grazing land, pasturage, pasture ground. II. v. a. Supply with pasturage, graze, turn out to pasture …

  New dictionary of synonyms

 • 26pasture — noun the cows are in the pasture Syn: grazing land, grassland, grass, pastureland, pasturage; Brit. ley; meadow, field; literary lea, mead, greensward …

  Thesaurus of popular words

 • 27pasture — n 1. range, grazing ground, grass, grassland, pastureland, Scot. shieling; meadow, meadow land, lea, Archaic. mead. 2. feed; pasturage. See pasturage(def. 1). v 3. fodder, grass, put or turn out to pasture. 4.(all of livestock) forage, graze,… …

  A Note on the Style of the synonym finder

 • 28pasture — ganymas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žolėdžių gyvulių (seniau ir paukščių) laikymas ganykloje. Skiriamas aptvarinis, laisvasis ir rištinis ganymas. atitikmenys: angl. pasturage; pasture vok. Beweidung, f rus. выгон, m;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 29pasture — žalienos statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Žemės ūkio naudmenos, apaugusios sėtinėmis arba savaiminėmis pašarinėmis daugiametėmis žolėmis, prižiūrimos ir naudojamos šienavimui ir ganymui (pievos, ganyklos, daugiamečių žolių… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 30pasture — ganykla statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Pašarų naudmena – žole apaugęs žemės plotas, kuriame ganomi gyvuliai. atitikmenys: angl. pasture vok. Weide, f rus. пастбище, n …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas