skun

skun
Verb. Past tense of 'skin' (verb), i.e. skinned. E.g."Rob skun up a joint last night that was 9 inches long!"

English slang and colloquialisms. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Skun — Skun, n. & v. See {Scum}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • skun — To remove the skin of an animal. I skun all the rabbits …   Dictionary of american slang

  • skun — To remove the skin of an animal. I skun all the rabbits …   Dictionary of american slang

  • skun — /skʌn/ (say skun) verb 1. a non standard past tense and past participle of skin. –adjective 2. Colloquial completely without money, goods, etc …  

  • škun — škùn interj. NdŽ, Grž sakoma varant avis: Škùn namo! Pg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skun — ˈskən dialect past of skin …   Useful english dictionary

  • məskun — is. <ər.> İnsan yaşayan, sakin olan yer, insanların oturduğu, yaşadığı yer. Məskun etmək – əhali yerləşdirmək, sakin etmək, oturtmaq. Boş yerləri məskun etmək. Məskun olmaq – yerləşmək, sakin olmaq, yaşamaq (əhali) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qeyri-məskun — sif. <ər.> Məskun olmayan, adam yaşamayan. Qeyri məskun yerlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məskun — ə. əhali yaşayan yer, yaşayış yeri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təməskün — ə. E. miskinləşmə, fağırlaşma, yazıq günə düşmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”